Regulamin

Definicje:

 1. Sklep - sklep internetowy, działający pod adresem www.gramwgry.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, prowadzony przez firmę MarkSoft z siedzibą przy ul. Wolfkego 20/20, 01-494 Warszawa, NIP: 118-001-98-80, Regon 010216608.
 2. Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.gramwgry.pl.
 4. Zamówienia składane przez Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.gramwgry.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mail z wiadomością, że zamówienie zostało przyjęte.
 5. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 6. W zamówieniu Klient:
  wybiera zamawiane towary
  wybiera sposób płatności
  wybiera sposób dostawy
  podaje adres dostawy
  podaje dane do wystawienia faktury, jeśli życzy sobie ją otrzymać (adresy dostawy i na fakturze mogą być różne)
  jeśli dane do faktury nie zostaną podane, do zamówienia zostanie dołączony paragon
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: 
  w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - niezwłocznie po złożeniu zamówienia
  w przypadku zamówień płatnych przelewem na konto sklepu - po zaksięgowaniu środków na koncie sklepu 
  w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą - w chwili autoryzacji karty
 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.
 10. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 11. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 12. Wszystkie podane terminy realizacji są terminami szacunkowymi i nie stanowią gwarancji realizacji zamówienia w podanym czasie.
 13. Wszystkie ceny zamieszczone na stronach internetowych Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 14. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 15. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie dokonane zmiany cen przez Sklep nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie tych zmian.
 17. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu lub od innego Podmiotu.
 18. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty podane w formularzu dotyczą wyłącznie przesyłek krajowych.
 19. Przesyłki dostarcza Poczta Polska (przesyłka polecona, priorytetowa, przesyłka pobraniowa ekonomiczna, priorytetowa) lub firma kurierska.
 20. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  przelewem bankowym na konto Sklepu
  kartą płatniczą (kredytową lub debetową)
  przy odbiorze: należność płatna w momencie dostawy u listonosza lub kuriera
  przy odbiorze osobistym: należność płatna w momencie odbioru osobistego zamówionych towarów w siedzibie Sklepu.
 21. Przesyłki zagraniczne zakupionych towarów Sklep realizuje tylko po dokonaniu przelewu lub płatności kartą płatniczą po ustaleniu i akceptacji przez kupującego kosztów przesyłki.
 22. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 23. Płyty CD, CD ROM i DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym (zafoliowanym) opakowaniu.
  Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym przy jego dostawie dowodem zakupu (faktura lub paragon) na adres:
  MarkSoft
  ul. Wolfkego 20/20
  01-494 Warszawa
 24. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 25. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na adres Sklepu:
  MarkSoft
  ul. Wolfkego 20/20
  01-494 Warszawa
 26. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu.
 27. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 28. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni.
 29. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny, dostępny w Sklepie do wyboru.
 30. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 31. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 32. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub powoda.

 

koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".