Lupa
ptah media Kurs PHP i MySQL - cz. 1: Wstęp do języka PHP

Kurs PHP i MySQL - cz. 1: Wstęp do języka PHP

kursy - programowanie
INFORMACJE
Kategoria: Programowanie
Producent: ptah media
Wymagania systemowe: Procesor 1GHz, 256 MB RAM, Windows 9.x/Me/XP/Vista/7, MAC OS, Linux, dowolna przeglądarka internetowa, Adobe Flash Player 9.0 lub nowszy, rozdzielczość ekranu 1024x768, karta dźwiękowa, głośniki
Opakowanie: box DVD
Wersja językowa: polska
Kurs PHP i MySQL - cz. 1: Wstęp do języka PHP kursy - programowanie
Wysyłka w 24 godziny
wersja pudełkowa
cena:
24,90 PLN

Język PHP i baza danych MySQL to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań pozwalających na dynamiczne generowanie stron internetowych. Narzędzia te są niezwykle popularne, ponieważ posiadają duże możliwości i są dostępne za darmo.

Dwuczęściowy kurs PHP i MySQL jest przeznaczony dla użytkowników początkujących. W pierwszej części kursu koncentrujemy się na poznaniu od podstaw języka PHP (wersja 5.2), a druga poświęcona jest współpracy PHP z bazą danych MySQL (wersja 5.0).

Kurs składa się z 47 filmów instruktażowych o łącznej długości prawie 3 godzin. Naukę języka PHP zaczynamy od zainstalowania i skonfigurowania pakietu XAMPP zawierającego serwer Apache, interpreter PHP oraz bazę danych MySQL. Po dokonaniu niezbędnych ustawień przechodzimy do omówienia sposobu zagnieżdżania PHP w kodzie strony internetowej. Największa część kursu poświęcona jest prezentacji poszczególnych struktur języka PHP  poczynając od omówienia zmiennych, poprzez struktury kontrolne, zmienne tablicowe oraz funkcje, a kończąc na omówieniu sposobów przekazywania danych z formularzy do skryptu PHP. Wszystkie zagadnienia ilustrowane są zrozumiałymi przykładami, a kody źródłowe skryptów prezentowanych w kursie zostały zamieszczone na płycie.


PRZYKŁADOWE FILMY


SPIS TREŚCI

Pierwsze kroki

01. Wstęp – Powitanie i krótka informacja o kursie. (01:19 min)

02. Czym jest PHP? – Naszą przygodę z PHP zaczniemy od powiedzenia, czym PHP jest oraz jakie komponenty będą nam potrzebne, aby móc używać PHP na komputerze osobistym. (02:26 min)

03. Instalacja pakietu XAMPP – Pobieramy i instalujemy darmowy pakiet XAMPP, który zawiera wszystkie potrzebne serwery. (02:13 min)

04. Konfiguracja MySQL – W tym filmie dokonamy niewielkich zmian w konfiguracji bazy MySQL, aby obsługiwała ona polskie znaki. Pozwoli to w przyszłości na bezproblemowe korzystanie z aplikacji do zarządzania bazą - phpMyAdmin. (02:36 min)

05. Stosowanie zabezpieczeń – Po zainstalowaniu i uruchomieniu serwerów są one dostępne dla każdego, kto może połączyć się z naszym komputerem. Tu pokazujemy, jak można się zabezpieczyć przed niepożądanymi gośćmi. (02:59 min)

Podstawy

06. Pierwszy skrypt – Naukę języka PHP zaczniemy od stworzenia pierwszego prostego skryptu. Dowiemy się, gdzie należy umieszczać pliki PHP, aby były one odpowiednio interpretowane przez serwer. (03:24 min)

07. Umieszczanie PHP w HTML – Dzięki możliwości umieszczania kodu PHP wewnątrz plików HTML możemy w bardzo prosty sposób generować dynamiczne strony internetowe. Zobaczmy, jak umieszczać kod PHP w stronie i na co należy przy tym uważać. (05:53 min)

08. Zmienne – Zmienne to pierwszy element języka PHP, który poznamy. W tym filmie dowiemy się, jak je tworzyć i jak można je nazywać. (05:22 min)

09. Operacje na zmiennych – W tym filmie zapoznamy się z operacjami na zmiennych. Oprócz podstawowych operatorów, takich jak mnożenie czy dodawanie, poznamy również operator modulo, służący do obliczania reszty z dzielenia. (03:59 min)

10. Operacje na zmiennych c.d. – Kontynuujemy poznawanie operatorów. Przy okazji dowiemy się również, jak można tworzyć komentarze w kodzie PHP. (01:35 min)

11. Inkrementacja i dekrementacja – Do zwiększania i zmniejszania wartości danej zmiennej o 1 można użyć specjalnych operatorów. Zobaczmy, jak one działają. (04:06 min)

12. Stałe – Oprócz zmiennych język PHP umożliwia nam również definiowanie stałych. Zobaczmy, jak możemy ich używać i dlaczego warto je czasem stosować. (04:01 min)

13. Instrukcja ECHO – Instrukcja ECHO służy do wypisywania tekstu. Jednak nie działa ona zawsze tak samo. W tym filmie zobaczymy, jak jej używać, aby uzyskać pożądane efekty. (02:38 min

Struktury kontrolne

14. Instrukcja warunkowa IF...ELSE – Przechodzimy do poznawania struktur kontrolnych języka PHP. Dzięki nim możliwe jest sterowanie przebiegiem programu. Na początek zajmiemy się instrukcją warunkową IF, czyli JEŻELI. (05:11 min)

15. Instrukcja ELSEIF – ELSEIF jest znakomitym uzupełnieniem instrukcji IF. Dzięki niej możemy sprawdzać wiele warunków w obrębie danej instrukcji IF. Zobaczmy, jak ona działa. (02:15 min)

16. Operatory logiczne – Operatory logiczne pozwalają na łączenie wielu warunków. W tym filmie poznamy trzy najważniejsze operatory: AND, OR i NOT. (05:43 min)

17. Instrukcja SWITCH...CASE – Sprawdzanie warunków możemy zrealizować również za pomocą instrukcji SWITCH. Instrukcja ta ma swoją specyfikę działania, którą prezentujemy w tym filmie. (05:07 min)

18. Pętla FOR – Pętle są bardzo przydatnymi konstrukcjami, dzięki którym możemy wielokrotnie wykonać szereg tych samych instrukcji pisząc minimalną ilość kodu. Na początek poznamy pętlę FOR. (02:49 min)

19. Pętla FOR c.d. – W tym filmie zobaczymy, jak możemy za pomocą pętli FOR wygenerować tabelę w kodzie HTML. Wiedza ta na pewno przyda się podczas tworzenia stron internetowych przy pomocy PHP. (01:44 min)

20. Pętle WHILE i DO...WHILE – Oprócz pętli FOR mamy do dyspozycji jeszcze inne rodzaje pętli. Zobaczmy, jakie są między nimi różnice i jak z nich skutecznie korzystać. (03:22 min)

21. CONTINUE i BREAK – Te dwa polecenia dają dodatkową możliwość sterowania przebiegiem pętli. Spójrzmy, jak z nich poprawnie korzystać. (03:17 min)

Tablice

22. Tablice – Zmienne tablicowe to bardzo ważne zagadnienie, z którym będziemy się stale spotykać programując w PHP. Mają one wiele zalet i są często wykorzystywane, dlatego należy je dobrze poznać. (04:20 min)

23. Funkcja PRINT_R – Dzięki funkcji PRINT_R możemy szybko zobaczyć, co się kryje w danej tablicy. Jest to bardzo przydatne polecenie, bez którego trudno się obyć. (01:52 min)

24. Tablice wielowymiarowe – W tablicach możemy przechowywać również inne tablice. W ten sposób można tworzyć tablice wielowymiarowe. Warto je znać, bo czasem ułatwiają znacznie wykonanie jakiegoś zadania. (03:41 min)

25. Tablice asocjacyjne – Tablice asocjacyjne dzięki swojej specyfice znacznie mogą ułatwić pracę. Znajomość ich działania będzie nam szczególnie przydatna wtedy, gdy będziemy pobierać dane z formularzy oraz z bazy danych. (02:23 min)

26. Tablice asocjacyjne c.d. – W tym bardziej zaawansowanym przykładzie zobaczymy, jak można w tablicy wielowymiarowej gromadzić dane. Podczas pracy wykorzystujemy umiejętności nabyte do tej pory. (04:56 min)

27. Pętla FOREACH – Do tej pory nie omówiliśmy jeszcze jednego rodzaju pętli, a mianowicie pętli FOREACH. Pętla ta jest szczególnie przydatna, gdy pracujemy z tablicami, bo pozwala szybko wykonać pewne czynności. (04:11 min)

28. Funkcje tablicowe – Funkcje tablicowe pozwalają na jeszcze bardziej efektywne korzystanie z tablic. W tym filmie prezentujemy kilka z nich. (05:50 min)

29. Zmienne superglobalne – Zmienne superglobalne są tablicami tworzonymi automatycznie przez PHP. Znajomość tych tablic jest nieodzowna i będzie nam bardzo potrzebna. (03:31 min)

Funkcje

30. Tworzenie własnych funkcji – Dzięki możliwości tworzenia własnych funkcji, czyli podprogramów, możemy wielokrotnie wykorzystywać raz stworzony kod. W tym filmie nauczymy się, jak definiować i wywoływać funkcje. (05:07 min)

31. Przekazywanie parametrów – Funkcje stają się jeszcze bardziej elastyczne i przydatne, kiedy można przekazać do nich parametry. Zobaczmy, jak zmodyfikować definicję funkcji, żeby możliwe było przekazywanie do niej dowolnych parametrów. (02:41 min)

32. Zwracanie wartości – Tworzone przez nas podprogramy mogą dokonywać obliczeń i zwracać obliczone wartości. Funkcjonalność taką realizujemy za pomocą słowa kluczowego return. (03:52 min)

33. Zasięg zmiennych – Mówiąc o funkcjach należy wspomnieć o kwestii zasięgu zmiennych i o zmiennych globalnych. Przy okazji pokażemy również, co to są zmienne statyczne i jak ich używać. (03:57 min)

34. Funkcje INCLUDE i REQUIRE – Bardzo często wykorzystywana jest możliwość dołączania do skryptu zewnętrznych plików zawierających kod PHP. Możliwe jest to za pomocą funkcji INCLUDE i REQUIRE. O różnicach w ich działaniu opowiadamy w tym filmie. (04:41 min)

Funkcje wbudowane

35. Funkcje tekstowe – PHP zawiera ogromną liczbę wbudowanych funkcji, za pomocą których możemy szybko wykonywać przeróżne operacje. Najlepiej szukać ich na stronie www.php.net w dziale Dokumentacja. W tym filmie prezentujemy wybrane funkcje tekstowe. (03:09 min)

36. Funkcje tekstowe c.d. – Kontynuujemy poznawanie funkcji tekstowych. W tym filmie demonstrujemy, jak mogą się one przydać do wyodrębniania nazwy aktualnie przetwarzanego skryptu. (02:23 min)

37. Funkcje daty i czasu – Do podstawowego zakresu funkcji zaliczamy również funkcje operujące na dacie. Na początek poznamy funkcję umożliwiającą wyświetlenie aktualnej daty w wybranym formacie. (02:09 min)

38. Znacznik czasu – Jeśli chcemy operować na datach, musimy zapoznać się z tzw. znacznikiem czasu. Co to jest i jak z niego korzystać, omówimy w tej lekcji. (03:20 min)

39. Funkcje daty i czasu c.d. – Wiemy już, co to jest znacznik czasu. Zobaczmy więc, jak możemy z niego korzystać w kolejnych funkcjach daty. (01:33 min)

40. Wysyłanie e-maila – W PHP możemy jednym poleceniem wysłać e-maila. W tym filmie zobaczymy, jak korzystać z tej możliwości. (02:43 min)
Przetwarzanie danych z formularzy

41. Metoda GET – Przechodzimy do przetwarzania danych wprowadzonych do formularza HTML. Na początek zobaczymy, jak odebrać dane przesłane z formularza metodą GET oraz dowiemy się o zaletach i wadach tej metody. (03:56 min)

42. Funkcja STRIPSLASHES – W zależności od konfiguracji serwera może być konieczne odpowiednie obrobienie otrzymanych danych przed ich wyświetleniem. My wykorzystamy do tego funkcję STRIPSLASHES. (01:47 min)

43. Metoda POST – W tym filmie krótko omówimy drugą metodę przesyłania danych - metodę POST. (01:51 min)

44. Kontrola danych – Dane wprowadzane do formularza mogą być niepoprawne. Spójrzmy, jakie mamy możliwości sprawdzania poprawności otrzymanych danych i na co należy zwracać szczególną uwagę. (06:21 min)

45. Formularz i skrypt w jednym pliku – Jak dotąd skrypt przetwarzający dane znajdował się w innym pliku niż formularz. Jednak czasem wygodniejsze jest skorzystanie z możliwości umieszczenia formularza i skryptu w jednym pliku. Jak to zrobić, pokazujemy w tym filmie. (04:37 min)

Dynamiczne menu

46. Tworzenie dynamicznego menu – Na zakończenie nauki podstaw PHP tworzymy dynamiczne menu dla niezbyt skomplikowanej strony internetowej. (04:56 min)

47. Tworzenie dynamicznego menu c.d. – Kontynuujemy tworzenie dynamicznego menu. Nasz skrypt zbudujemy tak, że będziemy mogli bardzo szybko zmieniać menu oraz dodawać nowe strony. (06:34 min)

Kliknij na gwiazdce, aby ocenić

******

Brak ocen

koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".